• Η ίδια ομάδα
  • Η ίδια συνέπεια
  • Η ίδια επιτυχημένη πορεία
  • στον πιο σύγχρονο χώρο στην καρδιά της πόλης


Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Θέματα ΟΕΦΕ

Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στα επαναληπτικά θέματα της ΟΕΦΕ