• Επαγγελματικός προσανατολισμός με τη βοήθεια της εταιρείας συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού EMPLOY
  • Σχολή γονέων, με περιοδικές τακτικές συναντήσεις με τους γονείς αλλά και για τους μαθητές σεμινάρια διαχείρισης άγχους, ποιοτικότερης εκμετάλλευσης χρόνου και άλλα πολλά με την καθοδήγηση ειδικευμένης ψυχολόγου
  • Καθοδήγηση στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου και με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού

Επαγγελματικός
προσανατολισμός

Σχολή γονέων

Σεμινάρια μαθητών